Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Iomaitheoir 'The Apprentice' ar TV3 ina hAoichainteoir ag Lá Oscailte na nIarchéimithe in OÉ Gaillimh

Oct 15 2012 Posted: 09:50 CDT

Beidh Lá Oscailte na nIarchéimithe ar siúl in OÉ Gaillimh i mbliana Dé Céadaoin, an 31 Deireadh Fómhair, ó 12 go dtí 4 pm i Halla Bailey Allen, Áras na Mac Léinn. Beidh os cionn 400 de chláir iarchéime lánaimseartha agus pháirtaimseartha OÉ Gaillimh ar taispeáint ag an Lá Oscailte, idir mháistreachtaí teagaisc agus taighde, agus roghanna taighde dochtúireachta.

Beidh Joanne Sweeney-Burke, céimí de chuid OÉ Gaillimh, bean ghnó, fiontraí, agus iomaitheoir a tháinig sa tríú háit ar The Apprentice ar TV3, ina haoichainteoir ag an ócáid agus labhróidh sí faoin gcaoi ar chuidigh staidéar iarchéime lena slí bheatha féin.

Beidh an Lá Oscailte dírithe ar na buntáistí a bhaineann le clár iarchéime a dhéanamh agus ar a bhfuil i gceist le hiarratas a dhéanamh. Tá beagnach 3,500 mac léinn iarchéime ag freastal ar OÉ Gaillimh faoi láthair. Beidh 70 seastán eolais ann le heolas a thabhairt faoi na deiseanna iarchéime atá ar fáil san Ollscoil. Beidh idir chomhaltaí foirne acadúla agus mhic léinn reatha i láthair le ceisteanna faoi na cúrsaí éagsúla a fhreagairt. Beidh eolas faoi scoláireachtaí, faoi tháillí agus eolas praiticiúil eile ar fáil do mhic léinn ar an lá.

I rith an lae, beidh an deis ag mic léinn iarchéime freastal ar chainteanna faoi dheiseanna maoinithe agus iarratais atá ar fáil dóibh, deiseanna fostaíochta agus ardú céime, clinicí CVanna agus beidh eolas ar fáil freisin faoi iarratas a dhéanamh ar chúrsa iarchéime.

Ag labhairt di roimh Lá Oscailte na nIarchéimithe, dúirt Joanne Sweeney-Burke: “Tugann an staidéar iarchéime treo soiléir don ghairm atá uait. Sainíonn sé do réimse saineolais, do chumas intleachtach agus chomh maith leis sin léiríonn sé an leibhéal gnóthachtála atá ag teastáil ó fhostóirí. Le cáilíocht iarchéime beidh sé níos éasca ort do bhealach a dhéanamh isteach san fhórsa oibre mar go mbeidh tú níos cáilithí agus níos ullmhaithe ó thaobh na fostaíochta de. I ndiaidh dom BA le Béarla, Socheolaíocht & Polaitíocht a bhaint amach thug mé faoi Ard-Dioplóma sa Chumarsáid Fheidhmeach agus trí lá i ndiaidh dom OÉ Gaillimh a fhágáil bhain mé amach mo chéad phost mar Iriseoir Craoltóireachta. Rinne mé Máistreacht san Iriseoireacht ina dhiaidh sin agus aon bhliain déag ina dhiaidh sin ní raibh mé dífhostaithe riamh. Tá a fhios agam go raibh an-tionchar ag mo chuid cáilíochtaí iarchéime ar mo ghairm, ar mo dheiseanna fostaíochta agus ar deireadh thiar ar mo chuideachta Media Box.”


Tá réimse leathan cúrsaí ag an gceathrú leibhéal á thairiscint ag OÉ Gaillimh. Tá cláir iarchéime forbartha atá bunaithe ar na réimsí sin a bhfuil cáil ar OÉ Gaillimh iontu – Na Dána, Eolaíochtaí Sóisialta, Léann Ceilteach; Tráchtáil, Leigheas, Altranas, Eolaíocht Sláinte, Dlí, Innealtóireacht, Ionformaitic agus Eolaíocht. Cuireadh go mór leis na réimsí staidéir seo trí ionaid nuálacha taighde a bhunú i réimsí chomh héagsúil le hInnealtóireacht agus Eolaíocht Bhithleighis, Cearta Daonna Idirnáisiúnta, Meáin Dhigiteacha & Scannánaíocht, agus Leigheas Athghiniúnach.

Dar le John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh: “Agus cúrsaí geilleagracha mar atá, tá níos mó spéise ag mic léinn bunchéime leanúint lena gcuid staidéir agus tabhairt faoi chúrsaí iarchéime.  Cabhraíonn cáilíocht iarchéime go mór le daoine post a fháil. Gan amhras, cabhraíonn sé le hardú céime a fháil agus pá níos fearr a thuilleamh freisin”.

Chun d’áit a chur in áirithe ag an Lá Oscailte téigh go dtí www.nuigalway.ie/postgraduate-open-day nó is féidir clárú ar an lá.

-CRÍOCH-

Marketing and Communications Office

PreviousNext