Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Éiríonn thar barr le OÉ Gaillimh i Rangú Nua Idirnáisiúnta

Mar 01 2012 Posted: 09:23 CST

Rátáil 5 Réalta Bronnta ag Réaltaí QS

Bronnadh rátáil cúig réalta ar OÉ Gaillimh inniu i gcóras rátála Réaltaí QS is deireanaí. Bhain OÉ Gaillimh amach na marcanna ab airde sa rátáil nua idirnáisiúnta, a thiocfaidh in ionad ranguithe.

Bhí trí ollscoil as Éirinn istigh ar an rátáil QS agus d'éirigh le OÉ Gaillimh agus le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh na cúig réalta a bhaint amach.   Bhain OÉ Gaillimh cúig as cúig amach san iomlán. Bronnadh na marcanna ab airde uirthi i roinnt réimsí cosúil le taighde, teagasc, idirnáisiúnú, áiseanna, rannpháirteachas agus nuálaíocht. 

Ag labhairt dó faoin bhfógra, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne:  “Is iontach go deo an nuacht í seo do OÉ Gaillimh a thugann an t-aitheantas cuí don dul chun cinn suntasach atá déanta san Ollscoil le blianta beaga anuas.  Dearbhaíonn cúig réalta go bhfuil OÉ Gaillimh ar cheann de na hollscoileanna is fearr in Éirinn, agus go bhfuil ag éirí go maith léi ar an ardán idirnáisiúnta.”

Dúirt an Dr Browne chomh maith: “Léiríonn na cúig réalta seo bailíocht shuntasach idirnáisiúnta don teagasc, don taighde agus do ghníomhaíochtaí eile, agus cuireann sé ar chomhchéim muid le hollscoileanna idirnáisiúnta eile ar fud an domhain.  Tugann sé aitheantas d'fhís na hOllscoile infheistíocht leanúnach a dhéanamh i bhforbairt chaipitil agus cuireann sé béim ar láidreacht na gcomhpháirtíochtaí tionscadail agus na ngníomhaíochtaí tráchtála atá againn.  Tá OÉ Gaillimh bródúil as a bhfuil bainte amach againn i rannpháirteachas go mór mór agus táimid an-sásta aitheantas a fháil as an gceannródaíocht seo. Ó tharla go bhfuil an margadh seo chomh hiomaíoch anois táimid ríméadach cúig réalta a bheith againn in idirnáisiúnú mar go ndearbhaíonn sé seo ár seasamh san ardoideachas domhanda."

Is iad Réaltaí QS an chéad mheasúnú idirnáisiúnta dá leithéid agus is í foireann taighde Ranguithe Ollscoileanna an Domhain QS a chur le chéile iad.  Déanann an scéim roghnach measúnú ar líon neamhtheoranta ollscoileanna i réimse níos leithne ná aon rangú idirnáisiúnta eile.

Tá na réaltaí seo ann do réimsí atá taobh amuigh de shraith táblaí na n-ollscoileanna. Thug saineolaí ar ranguithe, an Dr Ellen Hazelkorn, as Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath “forbairt chliste agus dhosheachanta in earnáil an ardoideachais” ar an gcóras.

Dúirt John O’Leary, eagarthóir an Times Good University Guide “D'fhéadfadh Réaltaí QS an bealach a dtomhaistear feidhmiú ollscoile a athrú ó bhonn. Clúdaíonn siad réimsí nach raibh i ranguithe idirnáisiúnta roimhe seo, cosúil le teagasc, rátaí fostaíochta agus rochtain, chomh maith le láidreacht i saindisciplíní.”

Measann Réaltaí QS ollscoileanna de réir caighdeáin idirnáisiúnta, as 30 critéar, ní fearacht agus ranguithe. Chomh maith le rátáil iomlán náid go cúig réalta (agus rátáil 5+ do scoth na n-ollscoileanna), meastar na hollscoileanna a roghnaíonn a bheith páirteach i suas le hocht gcinn de réimsí cosúil le taighde, teagasc, infhostaitheacht céimithe, rochtain agus nuálaíocht.

Dúirt Ceann Taighde QS Ben Sowter: “Mar gheall ar an imní a bhíonn ar mhic léinn faoi dhífhostaíocht i measc céimithe agus táillí teagaisc ag ardú, teastaíonn bealach níos cuimsithí uathu le comparáid a dhéanamh idir ollscoileanna seachas ranguithe. Tá fianaise níos leithne le fáil i Réaltaí QS faoi fheidhmiú líon neamhtheoranta ollscoileanna, ag cuidiú le mic léinn cinntí níos cliste agus níos eolaí a dhéanamh.”

-Críoch-

http://www.topuniversities.com/qsstars/ireland

Marketing and Communications Office

PreviousNext