Footer contentfooter content linksSéanadh

Séanadh

Séanadh

An Fhaisnéis atá sna leathanaigh Ghréasáin seo, tá sí, ar feadh ár gcuid eolais, fíor agus cruinn tráth a foilsithe, agus is chun críche faisnéise amháin í. Ní ghlacann Ollscoil na héireann, Gaillimh le dliteanas ar bith i leith aon chaillteanais nó damáiste a éireoidh ar chúis ar bith de bharr an fhaisnéis seo a úsáid nó bheith ag brath ar an bhfaisnéis seo, bíodh sin údaraithe nó neamhúdaraithe.