Dr Jeannine Woods

B.A, M.A., Ph.D

Contact Details

Feidhmeannach Teanga
Aras na Gaeilge
OÉ, Gaillimh

T: Ext. 3960
E: jeannine.woods@nuigalway.ie
 
researcher

BiographyBronnadh céim le comhchéad onóracha ar An Dr Jeannine Woods sa Nua-Ghaeilge agus san Antraipeolaíocht Chultúrtha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.  Bhain sí MA sa Chultúr agus Coilíneachas amach ó OÉ, Gaillimh i 1999, áit ar chríochnaigh sí dochtúireacht ar an gcoilíneachas, an t-iarchoilíneachas agus scannánaíocht na hÉireann agus na hIndia faoi stiúir An tOll. Sean Ryder. Tá sí ag teagasc agus ag léachtóireacht in OÉ, Gaillimh ó 2005.  Tá comhaltachtaí agus scoláireachtaí  bronnta ar Jeannine ag Institiúid Teangeolaíochta Éireann, ag OÉG agus ag Comhairle Taighde na hÉireann. Is í údar Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) í, ar gearrliostaíodh é le haghaidh duais ESSE i léann an chultúir sa Bhéarla i 2012. Tá ailt foilsithe agus páipéir chomhdhála curtha i láthair aici ar chúrsaí scannánaíochta agus ar chúrsaí inscne agus gnéasúlachta i gcomhthéacs chultúr coiteann na hÉireann agus cultúr idirnáisiúnta. I measc a réimsí teagaisc agus taighde tá cúrsaí teanga, idé-eolaíochta, forléargais agus féiniúlachta. Tá suim ar leith aici i léann an iarchoilíneachais, léann na scannánaíochta, cúrsaí inscne agus gnéasúlachta agus léann an taibhléirithe i gcomhthéacs chultúir agus litríochtaí na Gaeilge, na hÉireann agus idirnáisiúnta. Is í Jeannine ceann chlár na tríú/ceathrú bliana sa Nua-Ghaeilge agus bíonn sí ag teagasc ag leibhéal fochéime agus iarchéime i réimsí éagsúla, ina n-áirítear scríbhneoireacht agus láithreoireacht acadúil sa Ghaeilge, an dírbheathaisnéis Ghaeilge, léann na scannánaíochta agus léann na drámaíochta.

  Dr Jeannine Woods graduated from NUI Maynooth with a joint first-class honours degree in Modern Irish and Cultural Anthropology. She was awarded an MA in Culture and Colonialism by NUI Galway, where she subsequently completed a doctorate on colonialism, postcolonialism and Irish and Indian cinema under the supervision of Prof. Sean Ryder. She has been teaching and lecturing in NUI Galway since 2005. Jeannine has been awarded scholarships and fellowships by the Linguistic Institute of Ireland, by NUI Galway and by the Irish Research Council. She is the author of Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) which was shortlisted for an ESSE award for cultural studies in English in 2012. She has published articles and presented conference papers on cinema and on various aspects of gender and sexuality in Irish and international popular culture.  Her teaching and research interests encompass the areas of language, ideology, representation and identity. She has particular interest in postcolonial studies, film studies, gender and sexuality and performance studies in the context of Irish-language, Irish and international literatures and cultures. Jeannine is head of the third-/fourth-year Modern Irish degree programme and teaches a range of courses at undergraduate and postgraduate levels, including Irish-language academic writing and presentation, Irish-language autobiography, film studies and drama studies.

Research Interests

Scannánaíocht na hÉireann agus na Gaeilge; an inscne agus an ghnéasúlacht i litríocht agus dioscúrsa na Gaeilge agus na hÉireann; an chritic iarchoilíneach agus chultúrtha, teoiric agus cleachtas an taibhléirithe.


Irish and Irish-language cinema; gender and sexuality in Irish and Irish-language discourse and culture; postcolonial and cultural studies; performance theory and practice. 

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2017) 'Scannánaíocht na Gaeilge ag tabhairt aghaidh ar an domhan mór'
Jeannine Woods (2017) 'Scannánaíocht na Gaeilge ag tabhairt aghaidh ar an domhan mór'. Comhar, 77 (11) [ARAN Link] [Details]
(1998) 'Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge'
Woods, Jeannine (1998) 'Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge'. Irish Journal Of Anthropology, [ARAN Link] [Details]

Books

  Year Publication
(2011) Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962.
Jeannine Woods (2011) Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962. Bern; Oxford: Peter Lang. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2014) 'Trans-formations of Gendered Identities in Ireland'
Woods, Jeannine (2014) 'Trans-formations of Gendered Identities in Ireland' In: Masculinity and Irish Popular Culture: Tiger's Tales. London: Palgrave Macmillan. [Details]
(2018) 'Dragging up the Past: Performance of Subversive Gender and Sexual Identities in Traditional and Contemporary Irish Culture'
Woods, Jeannine (2018) 'Dragging up the Past: Performance of Subversive Gender and Sexual Identities in Traditional and Contemporary Irish Culture' In: Irishness on the Margins: Minority and Dissident Identities. London: Palgrave Macmillan. [Details]
(2017) ''The Wake Orgies': Traditional Irish Wake Games and Transgressive Performance'
Woods, Jeannine (2017) ''The Wake Orgies': Traditional Irish Wake Games and Transgressive Performance' In: Gender, Nation, Text: Constructs of Identity. Zurich: LIT Verlag. [Details]
(2016) 'Beochan an bhéaloidis: an scannánaíocht, foirm na beochana agus an traidisiún béil'
Woods, Jeannine (2016) 'Beochan an bhéaloidis: an scannánaíocht, foirm na beochana agus an traidisiún béil' In: Solas ar na dumhchannaí: Aistí i gcuimhne ar Mhuiris Ó Meara. Baile Átha Cliath: Leabhair Comhair. [ARAN Link] [Details]

Conference Publications

  Year Publication
(2008) Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Woods, Jeannine (2008) The Mythological and Devotional Genres in pre-Independence Irish and Indian Cinemas . In: Kostova, Ludmillla eds. Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria [Details]

ANET/COS

  Year Publication
(2015) Introduction, A Chaplet of Roses.
Murphy, Michael (2015) Introduction, A Chaplet of Roses. ANET/COS [Details]
(2013) Introduction, The Republic of Love.
Murphy, Michael (2013) Introduction, The Republic of Love. Dublin: ANET/COS [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
1999 Scoláireacht Rialtas na hÉireann IRCHSS
1998 Comhaltacht Iarchéime OÉ Gaillimh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Professional Associations

  Association Function From / To
EFACIS (European Federation of Associations and Centres of Irish Studies) Ball /
IASIL (International Assocation for the Study of Irish Literatures) Ball /
Gender ARC (braisle taighde, OÉ Gaillimh agus Ollscoil Luimnigh Ball /

Community Engagement

  Title Type From / To
Other Rannpháirtí in 'Tonnta agus Réimsí' mar chuid d'Fhéile Ealaíon Físiúil TULCA, Gaillimh, Samhain 2013 / Participant in 'Waves and Fields' event as part of TULCA visual arts festival, November 2013. 09-NOV-13 / 09-NOV-13

Teaching Interests

Scannánaíocht na hÉireann agus na Gaeilge; Drámaíocht na Gaeilge; An léann iarchoilíneach, an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann; Léann na hInscne & na Gnéasúlachta agus cultúr agus dioscúrsa na hÉireann agus na Gaeilge.


Irish and Irish-language cinema; Irish-language drama; Postcolonial Studies, Irish language and Irish culture; Gender & Sexuality Studies and Irish/Irish-language discourse and culture.

Modules Taught

  Term/Year Module Title Module Code Subject / Desc
2013-14 Scéalta Scáileán na Gaeilge NG532 Cúrsa iarchéime ar ghnéithe éagsúla criticiúla de scannánaíocht na Gaeilge
2012-13 Teanga na Nua-Ghaeilge NG351 Cúrsa iarcheime ar scileanna scríbhneoireachta agus láithreoireachta
2013-14 Scannánaíocht na Gaeilge NG261 Cúrsa fochéime ar scannánaíocht na Gaeilge
2014-15 Teanga na Nua-Ghaeilge NG523 Modúl Iarchéime i Scileanna Gaeilge
2013-14 An gearrscéal sa Ghaeilge GF101 Cúrsa fochéime ar an ngearrscéal Gaeilge
2012-13 Stair na hÍomha Beo CU108 Cúrsa Iarchéime ar stair agus ar léann na scannánaíochta
2013-14 An Dírbheathaisnéis Ghaeilge NG364 Cúrsa fochéine ar fhorbairt agus ar thréithe na dírbheathaisnéise Gaeilge
2012-13 Drámaíocht na Gaeilge NG261 Cúrsa fochéime ar fhorbairt na drámaíochta Gaeilge
2012-13 Scéalta Scáileán na Gaeilge NG532 Cúrsa iarchéime ar ghnéithe éagsúla criticiúla de scannánaíocht na Gaeilge
2012-13 Teanga na Nua-Ghaeilge III NG351 Cúrsa céime ar scileanna teanga na Gaeilge
2014-15 An Béaloideas NG262
2014-15 An Dírbheathaisnéis Ghaeilge NG366 Cúrsa fochéine ar fhorbairt agus ar thréithe na dírbheathaisnéise Gaeilge
2013-14 Teanga na Nua-Ghaeilge NG523 Modúl Iarchéime ar scileanna scríbhneoireachta agus láithreoireachta Gaeilge
2014-15 Drámaíocht na Gaeilge NG261 Cúrsa fochéime ar dhrámaíocht na Gaeilge
2013-14 Litríocht Thraidisiúnta na Gaeilge 2: An Dírbheathaisnéis GF304 Cúrsa ar fhorbairt agus tréithe na Dírbheathaisnéise Gaeilge
2012-13 Scannánaíocht na Gaeilge NG259 Cúrsa fochéime ar fhorás agus forbairt scannánaíocht na Gaeilge
2014-15 Scannánaíocht na Gaeilge NG259 Cúrsa fochéime ar scannánaíocht na Gaeilge
2013-14 Drámaíocht na Gaeilge NG259 Cúrsa fochéime ar fhorbairt agus tréithe Dhrámaíocht na Gaeilge