Údarás Elections 2016 | Toghcháin an Údaráis 2016

Election Day: Thursday 21 January, 2016
Lá an Toghcháin: Déardaoin, an 21 Eanáir, 2016

A Chairde,

Elections to Údarás na hOllscoile 2016-2021 will be held between 11.00am and 11.00pm on Thursday 21 January 2016.

Please see, for your information, the below links re candidates and elections from three staff categories to Údarás na hOllscoile (University Governing Authority) for a five-year period, beginning 1st February, 2016.

 1. Professors/Associate Professors
 2. Academic Staff (other than Professors)
 3. Support Staff

On election day;

 • Each voter will receive an email with a unique link to their vote. Voters will be asked to declare that they are eligible to vote in the staff elections of Údarás na hOllscoile 2016-2021
 • Each voter must select three (Support Staff) or five (Professors / Academic Staff) candidates depending on the election in which they are voting
 • Each voter will receive an email confirming that they have voted

Room 209, First Floor, Arts and Science Building has been reserved for staff members, who wish to vote, who may not have access to a computer during the voting period.

Le dea-mhéin,

Gearóid Ó Conluain

Secretary to the University and Returning Officer

A Chairde,

Tionólfar Toghchán Údarás na hOllscoile 2016-2021 idir 11.00am agus 11.00pm Déardaoin, an 21 Eanáir 2016.

Tá nascanna thíos, mar eolas duit, ina bhfuil fáil ar eolas faoi iarrthóirí agus ar fhógraí faoi thrí Thoghchán ón bhfoireann chuig Údarás na hOllscoile, ar feadh cúig bliana, ag tosú an 1 Feabhra 2016.

 1. Ollúna/Comhollúna
 2. Foireann Acadúil (seachas Ollúna)
 3. Foireann Tacaíochta

Ar lá na vótála;

 • Gheobhaidh gach vótálaí ríomhphost le nasc indibhidiúil chuig a vótaIarrfar ar gach vótálaí a fhógairt go bhfuil siad i dteideal vóta a chaitheamh i dToghchán ón bhfoireann chuig Údarás na hOllscoile 2016-2021
 • Ní mór vóta a chaitheamh do thriúr (Foireann Tacaíochta) nó cúigear iarrthóirí (Ollúna agus Foireann Acadúil) ag brath ar an toghchán ina bhfuil siad ag caitheamh vóta
 • Gheobhaidh gach vótálaí ríomhphost ag dearbhú gur chaith siad vóta

Beidh seomra 209, an chéad urlár, Áras na nDán agus na hEolaíochta ar fáil do chomhaltaí foirne, atá ag iarraidh vóta a chaitheamh, nach bhfuil teacht acu ar ríomhaire le linn na tréimhse vótála.

Le dea-mhéin,

Gearóid Ó Conluain

Rúnaí na hOllscoile agus Ceann Comhairimh

UDARÁS CONSTITUTION | COMHDHÉANAMH AN ÚDARÁIS

Please see the following link for information regarding the Constitution of Údarás na hOllscoile 2016-2021.

Constitution of Udaras na hOllscoile 2016-2021

Cuirfear tús le hainmniúcháin agus toghcháin le haghaidh Údarás nua na hOllscoile go luath. Féach le do thoil an nasc thuas maidir le h-eolas faoi Chomhdhéanamh Údarás na hOllscoile 2016-2021.