Arts Taster Day- 20th April 2015

Bookings for the 2015 Arts Taster Day are now closed.

A selection of lectures from the day will be live streamed and podcast. Please check back to this page closer to the date for links.

Other events you may be interested in:

Summer Schools - running throughtout the month of June

Open Days - our next undergraduate open day will be in October 2014

2015 Timetable

TimeSession 1Session 2Session 3Session 4Session 5Session 6Session 7Session 8Session 9Session 10 
10.00-11.00  English  History Introduction to Arts    Gaeilge Maths Education  Classics  Italian  Cumarsáid    
11.00-12.00  Psychology  Geography Introduction to Arts   French  Archaeology  Mathematics  German Cumarsáid Youth & Family Studies  Drama
12.00-13.00  Philosophy Political Science & Sociology Careers with Arts  Law  Film Studies  Ecnomics  Spanish Human Rights Public & Social Policy  
13.00-14.00  English  Geography  Philosophy  Gaeilge Maths Education  Classics Irish Studies Information Technology  Aistriúchán  Drama
14.00-15.00  Psychology Political Science & Sociology  History  French  Archaeology  Spanish Celtic Civilisation  Journalism Youth & Family Studies  
15.00-15.30 Careers with Arts: Media Careers with Arts: Teaching Careers with Arts: Marketing              

Subjects:

Aistriúchán

Tomás Ó Maolalaidh Aistriú don lucht léite

Agus aistriúcháin á ndéanamh ó Bhéarla go Gaeilge, is minic a bhíonn aistritheoirí ag iarraidh a bheith chomh dílis sin don Bhéarla go ndéanann siad dearmad ar an nGaeilge agus ar an té a bheidh á léamh. Sa cheardlann seo, díreofar ar an téacs aistrithe agus féachfar ar na seifteanna is fearr chun ábhar a aistriú go Gaeilge ar bhealach nádúrtha.

Archaeology- tbc

Celtic Civilisation

Dr Clodagh Downey Discovering our Cultural Past

Many in Ireland today might consider themselves ‘Celts’, but would be hard-pressed to explain what that is. And what is ‘Celtic Civilisation’? This session will introduce students to aspects of the ancient and medieval culture of Celtic-speaking regions, which are explored in more detail in the BA course in Celtic Civilisation, and will consider the place of this culture in our sense of our past and of ourselves. Students will come away with a better idea of what ‘Celtic Civilisation’ means, and what can be gained from studying it at university.

Classics

Professor Michael Clarke Mythology: Ancient stories to explain the world

Human beings have been telling stories about the nature of the universe for as long as our species has had the ability to speak. Our forebears used a language of imaginative symbols, and in mythology our forebears explored the strangeness of the world in forms that can easily seem like mere fantasy. In Classics we try to reach back as far as we can towards the beginnings of that long process of development, and we focus on the beginnings of European civilisation in the Mediterranean from as long ago as 3000 years before the present day. In this talk we will explore a few examples of how to listen to mythology, focussing on the images of gods, heroes and monsters that the ancients picked out among the stars of the night sky.

Cumarsáid 1

Fionn Ó Sealbhaigh Workshop: Tábhacht an bhuidéil uisce the don ealaíontóir Foley

Tábhacht an bhuidéal uisce te don ealaíontóir Foley

I scannáin agus i gcláir theilifíse an lae inniu déantar éifeachtaí fuaime a thaifead a bhíonn gaolta leis na gníomhaíochtaí a bhíonn le feiceáil ar an scáileán. Sna 1930aidí, le linn ré na ‘Talkies’ nua i Hollywood, thuig fear fuaime darbh ainm Jack Foley nár leor caint agus ceol i scannán, go raibh gá le fuaimeanna eile ar nós coiscéimeanna agus fuaimeanna ón timpeallacht.   Is as seo a d’fhás ceird an ealaíontóra Foley, áit a ndéantar éifeachtaí a thaifead a thagann leis an íomhá ar an scáileán.

Sa chur i láthair seo breathnóimid ar roinnt de na rudaí a úsáidtear chun cuid de na héifeachtaí fuaime seo a thaifead:  cuirfidh cuid acu iontas ort, is ní chuirfidh cinn eile, ach beidh deis agat triail a bhaint as roinnt éifeachtaí fuaime a thaifead tú féin.  Seans go mbeifear ag craobhscaoileadh rúin nuair a léireofar an leas a bhaintear as an mbuidéal uisce te!

Cumarsáid 2

Dan Dwyer An bhfuil na meáin chumarsáide dainséarach?

Is minic a dhéantar ceangal idir eachtraí foréigneacha agus an t-ábhar foréigneach agus bolscaireachtúil a bhíonn ar fáil i gcluichí ríomhaireachta, i scannáin agus i dtéacsanna eile a bhaineann leis na meáin chumarsáide.  Ach ní feiniméan nua ar bith é seo.  Ó thús ré na mórmheán cumarsáide, tuigeadh go forleathan go raibh na meáin in ann daoine a chur faoi gheasa go héifeachtach agus gur cheart ábhar na meán a smachtú.  Ach, cé go bhfuil iarrachtaí ar bun ag eolaithe ó thús an chéid seo caite an ceangal seo a dheimhniú, níor éirigh leo fós.  Go deimhin, tá argóint bhríomhar agus teasaí fós ar bun idir acadóirí na meán faoin tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na meáin ar an lucht féachana.  Sa phíosa cainte seo breathnófar ar na hiarrachtaí a rinneadh leis an tionchar seo a chruthú, agus ar iarrachtaí eile atá déanta an gaol casta idir na meáin agus an lucht féachana a thuiscint.  Tabharfar blaiseadh sa mhéid sin do gné spéisiúil amháin do Léann na Meán, ábhar atá mar chuid don BA sa Chumarsáid (GY106). 

Drama

Workshop: From Text to Performance: A Practical Drama Workshop

A play is something that can be read – just like a novel or a poem. But the text of a play is only the starting point for a theatrical performance, just like an architect’s blueprint is the starting point for a finished building. What happens when actors, directors, designers, musicians and the audience all become involved in the staging of a play? In this practical workshop, we will use games and simple exercises to explore how plays work in performances. You don’t need to be able to act or sing, and no previous experience is needed. But you should come along ready to take part in a range of enjoyable group activities, working and learning on your feet! 

Economics

Dr Alan Ahearne Ireland’s Economy: Looking to the Future

English

tbc

Film Studies

Tony Tracy Examining Ridley Scott’s Blade Runner (1982)

This session will examine the principle themes and stylistic features of Ridley Scott’s 1982 film Blade Runner.

French

Dr Catherine Emerson My Fabulous Destiny in French 

In this workshop, we will work with a short extract from Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001), looking at comprehension and vocabulary work. We will examine the different ways that students use French in University and beyond and see where a degree in French can take you.

Gaeilge

Dr. Rióna Ní Fhrighil Ní thuigim filíocht! I don’t get poetry!

Is iomaí duine a deir nach dtuigeann sé filíocht agus nach bhfuil baint dá laghad ag dánta Gaeilge na hArdteistiméireachta le saol an duine óig sa lá atá inniu ann. Sa léacht seo pléifear na ceisteanna a chuirtear ar scoláirí na hArdteiste de ghnáth, ceisteanna ar nós ‘cén bhrí atá leis an dán seo?’ agus ‘cén téama a phléitear sa dán seo?’ Léireoidh an léachtóir nach gá na freagraí sin ar fad a bheith ag duine le sult (sea, sult a deirim!) a bhaint as dán. An gá gach focal a chanann Eminem50 cent a thuiscint le sult a bhaint as rapcheol? Pléifear an gaol gairid atá idir an fhilíocht agus an ceol i dtraidisiún na Gaeilge agus léifear roinnt dánta atá éagsúil ar fad le dánta na hArdteiste.

Many young people maintain that they don’t understand poetry and that it is completely irrelevant to their lives. In this lecture, we will discuss the questions that teachers often ask students: ‘what does this poem mean?’, ‘what is the main theme of this poem?’ I will argue that one can enjoy (yes enjoy!) poetry without having answers to such questions! Does one have to analyse rap-songs by Eminem or 50 centto enjoy them? In this lecture, we will discuss the connection between music and poetry in Irish, and we will read some poems which are entirely different from those on the Leaving Certificate syllabus.

Geography

Dr Valerie Ledwith, Dr Kathy Reilly Observing your environment

Working ‘in the field’ is central to geographical learning.  It can be thought about as an opportunity for students to gain first-hand experience of geographical issues away from the classroom.  Field classes can range from short trips during scheduled class time through to half-day and day site visits, up to the larger-scale field courses which involve several days spent away in a specific study location.  This session will provide you with some insights into the nature of geographical fieldwork, using video recordings of recent fieldtrips to Portugal and the Czech Republic involving students and staff from Geography at NUI Galway.  It will give you a sense of how geographical information is collected, and why the direct experience of the specific site is important.   Fieldwork is also a chance to develop important observation, technical and writing skills.  It is also very enjoyable and an opportunity to get to know fellow students and staff in a more close-knit teaching and learning setting.

German   

Dr. Tina-Karen Pusse

History

Dr Kevin O'Sullivan The Colonies Strike Back: Decolonisation and its Consequences

In this session we will explore one of the key themes of twentieth century history: empire and its aftermath. What did decolonisation mean? What were its long-term effects? This session’s mix of practical tips, group discussion and informed debate will you a taste of what it’s like to study history at NUI Galway.

Human Rights

tbc

Information Technology

Introdution to Arts

Irish Studies

An Dr Louis de Paor Why isn’t Sminky on the Leaving? Introducing Irish Studies

The construction and critique of Irish identities in literature, music, film, television and other aspects of popular culture is central to the interdisciplinary project of Irish Studies. This interactive session will track some of the recurring images of Ireland and Irishness in very different kinds of texts, from WB Yeats and Máirtín Ó Direáin through to Riverdance, Roddy Doyle and Sminky shorts to encourage students to engage critically with stereotypes of Irish identity, the kind of close reading students of the BA with Irish Studies are engaged in at NUI Galway.

Italian

Dr. Barbara Landi Let’s go to Italy!

This workshop will introduce the students to Italian language and culture in an interactive and dynamic way. Facilitators will access and use a variety of resources to help participants familiarize themselves with Italy and the Italian language through a set of practical activities including quizzes, listening, comprehension and speaking exercises. The session will be an opportunity to speak and listen to some first words and expressions in Italian and experience Third-Level studies in the idiom.

Journalism

Law

Professor Donncha O’Connell Learning Law, Attaining Justice

This talk will ask the question – is there a reason beyond professional ambition for studying law? It will explore the idea of vocational commitment to the pursuit of justice as an aspect of lawyers’ work and make the case for ‘living greatly in the law’. Using examples of specific cases, it will demonstrate the important role played by lawyers in the attainment of justice and vivification of the rule of law.

Maths Education

Philosophy

Dr. Felix Ó Murchadha Philosophy of Love

This lecture will introduce you to a philosophical account of what love is. It will explore the different meanings of love reflecting the wide variety of love objects: from boyfriends and girlfriends, to mothers and fathers, to pet dogs and cats, to Autumn sunsets and Winter landscapes. Love can be tumultuous or serene, it can make us happy or miserable, it can set us free or enslave us. From erotic desire to religious charity, it seems all-pervasive, but do we know what love is? Philosophy literally means love of wisdom – in this lecture we will try to find some wisdom about love.

Political Science & Sociology

Dr Brendan Flynn Studying society and politics at University: why, how and what you can do with sociology and political science

Why study society and the political at university? Not necessarily because you want to be a budding politician or change the world! In this mini-lecture I will bring you on a tour of how our subject can help you understand gangs, riots, the internet, social problems like homelessness, and yes, even football and sex. Sociology and Politics, together with our School’s strengths in ethnography and social work, offers a unique perspective on the wider world. I will also explain how Sociology and Politics are serious and practical subjects of applied use to many professionals in their working lives. Finally, we will take time to reveal that the subject is much more  relevant to many career pathways than you may have assumed. 

Psychology 1

Dr Michael Hogan The Psychology of Happiness

This lecture provides an introduction to key concepts in the study of happiness, well-being and human strengths, and particular applications that are relevant within the clinical, educational, and organisational domains. A distinction is made between hedonic and eudaimonic approaches to studying happiness and well-being and the role of positive states, traits, and institutions in well-being is discussed.  Happiness is also characterized as a politically contentious issue and an idea that can be approached from many different disciplinary perspectives, with psychology being one amongst a range of disciplines that seeks to understand and influence happiness.  The issue of whether or not happiness and wellbeing should be measured by governments is also addressed, and one approach to the development of wellbeing measures and policies is outlined.  Central to this approach in the belief in the power of our collective intelligence. However, translating collective intelligence into collective action continues to present many vexing problems.

Psychology 2

Dr John Bogue I'm a forensic psychologist, don't lie to me!

This introductory forensic psychology session will examine some of the methods that are being used by law enforcement officials to detect lies. These procedures have been developed by psychologists following extensive research using psychological and psycho-physiological research methods. We will look at some of the behavioural markers associated with telling lies. Psychological research has shown that it is more effortful to tell a lie then tell the truth, we will look at how this difference is used effectively by police within an interrogation context by strategic use of evidence.

Public & Social Policy

Maureen O'Sullivan, Dr Michelle Millar & Dr Stephen McNena The Modern Family - Perspectives from Economics, Sociology and Political Science, and Law

This talk is on the theme of family law and how these three different disciplines interpret and deal with this issue. From an economics perspective, we will cover areas such as income and fertility around the world and we will also look at family policy. For instance, should public policy be neutral on mothering, or should we encourage maternal employment? Should families be supported and, if so, how? How can we reduce child poverty rates? From the standpoint of Sociology and Political Science, we will examine some issues such as the family law bill and related policy. This will be looked at as a policy problem with social implications. We will consider the implications of varied family forms and why there is a need for the law. From a legal viewpoint, we will discuss the marriage referendum and also related issues in the gender recognition bill, some aspects of which have attracted much criticism.

Spanish

Ivan Kenny Exploring The Hispanic World

This introductory session invites participants to look at Spanish as an international language. It and draws upon key figures and images from both contemporary Spanish and Latin American culture to highlight the global impact of Spanish and to showcase third-level studies in Spanish and Latin American Studies.

Youth & Family Studies