An mian leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge? / Would you like to improve your Irish?

Ranganna Comhrá Gaeilge don Fhoireann 2021-2022

Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint ranganna Gaeilge d’Fhoireann uile na hOllscoile i rith na bliana acadúla 2021-2022. Beidh ranganna comhrá Gaeilge á dtairiscint ag gach uile leibhéal ó bhunranganna go hardranganna. Tá sé i gceist caighdeán Gaeilge na n-iarrthóirí a mheas trí Thriail Socrúcháin Teanga lena chinntiú go mbeidh an caighdeán céanna i measc na mac léinn sna ranganna éagsúla.

Clárú:  Ní mór cláru roimh Dé Céadaoin 12 Eanáir ag úsáid an fhoirm iarratais MS Word thíos.
Dáta: Ranganna Gaeilge na Foirne ag tosú an tseachtain dar tús 17 Eanáir 2022.
Ionad: Beidh na ranganna ar líne.

Foirm Iarratais: Tá an fhoirm iarratais ar líne as ord faoi láthair. 
Is féidir leagan MS Word den fhoirm a íoslódáil anseo: Foirm Iarratais - Ranganna Comhrá don Fhoireann
Nuair atá sí líonta isteach agat, seol ar ríomhphost í chuig peigi.nioibicin@oegaillimh.ie

Déanfaidh duine ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge teagmháil leat, taréis an spriocdháta, chun sonraí do ranga a thabhairt duit.

Sceideal
Dé Luain         1.00 p.m.–2.00 p.m. – Tosaitheoirí
Dé Máirt          1.00 p.m.–2.00 p.m.  – Feabhsaitheoirí
Dé Céadaoin   1.00 p.m.–2.00 p.m. – Meánrang
Déardaoin       1.00 p.m.–2.00 p.m.  – Ardrang

Tá na ranganna seo saor in aisce.

Irish Conversation classes for staff 2021-2022

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge are offering Irish classes to the University’s staff during the Academic year 2021-2022. Classes will be provided for all levels from beginners to advanced. To ensure that the classes meet the needs of participants, applicants will be invited to do a Placement Test to help us assess their level of fluency and to allocate them to the appropriate class.

Registration: You must register using the MS Word application form below by  Wednesday 12 January 2022.
Date: Classes will commence on the week beginning 17 January 2022.
Venue: Classes will be online.

Application Form:  The online application form is currently unavailable.

Please download an MS Word version of the application form here: Foirm Iarratais - Ranganna Comhrá don Fhoireann W‌hen completed, email to peigi.nioibicin@oegaillimh.ie as an attachment.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will be in contact with you after the deadline to give you details of your class.

Schedule
Monday         1.00 p.m.–2.00 p.m.– Beginners
Tuesday        1.00 p.m.–2.00 p.m.– Improvers
Wednesday   1.00 p.m.–2.00 p.m.– Meánrang
Déardaoin     1.00 p.m.–2.00 p.m.– Ardrang

 These classes are free of charge.

Tuilleadh eolais / More information:

Peigí Ní Oibicín, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Áras na Gaeilge.
091-493616 / peigi.nioibicin@oegaillimh.ie