Are you a pre-service post-primary teacher with an interest in Irish-medium education?

Oct 10 2019 Posted: 15:26 IST

TTEG conversational Irish NUIG

Are you a pre-service post-primary teacher with an interest in Irish-medium education? 

An bhfuil roinnt Gaeilge agat? Do you have conversational Irish? 

Would you like to get a job in an Irish-medium school? 

If the answer to those questions is ‘Yes’/’Tá’ then you should think of applying for the TTEG? 

The School of Education in NUI Galway has developed the Teastas Teagaisc don Earnáil Ghaeloideachais (TTEG) in conjunction with the Department of Education and Skills and COGG. This online programme will give pre-service teachers an understanding of Irish-medium education. The TTEG is being offered free of charge and will run concurrently with your PME and not effect that programme in any way.  

Main Points: 

  • Six online sessions (Zoom) 
  • The certificate will be presented on a pass/fail basis. 
  • The assessment is on an oral presentation (there are no written assignments/examinations). This presentation will be based on application of course content to your own subject areas. 
  • Conversational Irish is the only language requirement for TTEG.  

Enclosed are more details as Gaeilge in relation to the programme: content, dates, etc. Completed application forms and queries should be sent to:  breandan.b.macgearailt@nuigalway.ie 

Tá an Teastas Teagaisc don Earnáil Ghaeloideachais (TTEG)  á chur ar fáil ag foireann an Mháistir Ghairmiúil san Oideachas in OÉ Gaillimh i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus COGG

Tabharfaidh an TTEG léargas agus tuiscint do mhúinteoirí faoi oiliúint ar chomhthéacs agus dea-chleachtais iomaire an Ghaeloideachais ag an iar-bhunleibhéal. Beidh an TTEG ag rith comhthreomhar le do chúrsa múinteoireachta agus ní chuirfidh sé as don chúrsa sin ar aon slí. Beidh an TTEG á reáchtáil go hiomlán ar líne agus tá sé saor in aisce do mhúinteoirí faoi oiliúint. 

Príomhphointí 

  • 6 sheisiún ar líne (Zoom) 
  • Bronnfar an TTEG ar bhonn pas/teip. 
  • Beidh an measúnú bunaithe ar chur i láthair ó bhéal ós na scoláirí. Sa chur i láthair seo beidh ar na mic léinn ábhar an chúrsa a chur i bhfeidhm ar a n-ábhar féin.  
  • Gaeilge chumarsáideach amháin atá ag teastáil don TTEG. 

Tá tuilleadh sonraí (dátaí, ábhar an chúrsa srl.) mar aon le foirm iarratais iniata.  

Ba cheart ceisteanna agus foirmeachas iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig: breandan.b.macgearailt@nuigalway.ie 

School of Education

School of Education

Follow @edtechne

PreviousNext

Featured Stories