Thursday, 30 June 2022

Ómós tugtha don Bhreitheamh Catherine McGuinness in OÉ Gaillimh

Portráid nochta in Aula Maxima na hOllscoile mar chomhartha ómóis dá bhfuil déanta ag an iarbhreitheamh don institiúid sin  Tugadh ómós don Bhreitheamh Catherine McGuinness in OÉ Gaillimh nuair a nochtadh portráid choimisiúnaithe di san Ollscoil. Bhí an breitheamh Cúirte Uachtaraí atá ar scor ina Cathaoirleach ar Údarás na hOllscoile ó ceapadh í i mí Feabhra 2013 go dtí Eanáir 2021. Rinneadh coimisiúnú ar leith ar an ealaíontóir mór le rá Hetty Lawlor le portráid den Bhreitheamh McGuinness a tharraingt, mar cheiliúradh ar a raibh déanta aici do OÉ Gaillimh. Bhí Catherine McGuinness ina Cathaoirleach ar Údarás na hOllscoile ar feadh ocht mbliana agus threoraigh sí an Ollscoil trí thréimhse shuntasach forbartha. Faoina stiúir, rinneadh athrú ó bhonn ar champais OÉ Gaillimh, cuireadh go leor áiseanna nua teagaisc agus taighde ar fáil, tháinig méaduithe suntasacha ar líon na mac léinn agus fás tapa ar fheidhmíocht agus ar phróifíl taighde na hOllscoile go hidirnáisiúnta.  Agus é ag nochtadh an tsaothair ealaíne, thréaslaigh Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, a gairm bheatha agus a cuid abhcóideachta leis an mBreitheamh McGuinness. “Léirítear sa phortráid seo cineáltas agus eagna Catherine McGuinness, tréithe a roinn sí linne in OÉ Gaillimh agus a léirigh sí ina saol agus ina gairm bheatha. In OÉ Gaillimh is mór againn ár gcuid luachanna - meas, oscailteacht, barr feabhais agus inbhuanaitheacht. Is é an aidhm atá againn ná go mbeadh na luachanna sin dár dtreorú inár gcuid oibre mar phobal agus ar mhaithe le leas an phobail. Is mór an phribhléid é a bheith ag obair le duine ar léiriú cruthanta ar na luachanna sin a saol agus a gairm bheatha,” a dúirt an tOllamh Ó hÓgartaigh. “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an mBreitheamh McGuinness as an tacaíocht mheáite a thug sí agus as a léargas fíorluachmhar - an cineáltas agus an ghaois - nuair a bhí Údarás na hOllscoile faoina stiúir ar feadh blianta fada." Bhí an méid seo le rá ag an mBreitheamh McGuinness: “Ba mhór an onóir é a bheith ag obair le OÉ Gaillimh agus cúnamh beag a thabhairt don dul chun cinn iontach atá déanta ag an Ollscoil le blianta beaga anuas. Is mór an onóir dom freisin aitheantas buan a bheith léirithe dom leis an bportráid seo. Táim buíoch díobh siúd ar fad a raibh sé d’ádh orm oibriú leo agus guím gach rath ar an ollscoil sa teagasc agus san fhoghlaim, sa saol acadúil agus sa taighde agus san obair ar son leas an phobail.” Bhí an méid seo le rá ag an Dr Máire Geoghegan-Quinn, Cathaoirleach reatha Údarás na hOllscoile, OÉ Gaillimh: “Bhí taithí uathúil ag an mBreitheamh McGuinness agus í ag tabhairt faoina ról mar Chathaoirleach Údarás na hOllscoile. Bhain sí éachtaí amach ina gairm bheatha sular ceapadh í ar Údarás na hOllscoile. B’iarSheanadóir í agus bhí sí i mbun gníomhaíochais ar feadh a saoil. Rinne sí a cuid oibre go críonna mar Bhreitheamh sa Chúirt Chuarda, san Ard-Chúirt agus sa Chúirt Uachtarach. Cheap an tUachtarán Pádraig Ó hIrghile agus an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn araon í ina ball den Chomhairle Stáit. D’fheidhmigh sí ar an nGníomhaireacht um Chomhionannas Fostaíochta, ar an bhFóram um Shíocháin agus Athmhuintearas agus bhí sí ina pátrún ar Chomhairle Teifeach na hÉireann.  Bhí taithí ar leith aici agus léirigh sí cumas breithiúnais ar leith agus í i ról an Chathaoirligh. Tá an Ollscoil faoi chomaoin aici as an obair agus an tiomantas a léirigh sí dá lán den fhorbairt atá déanta inti ó 2013 i leith.” Tá Údarás na hOllscoile, Údarás Rialaithe OÉ Gaillimh, freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar ghnóthaí na hollscoile agus tá sé freagrach as rialachas iomlán na hOllscoile, de réir Acht na nOllscoileanna, 1997. Tugann sé ceannaireacht agus treoir straitéiseach leanúnach chun go n-éireoidh leis an Ollscoil a misean oideachais agus taighde a chur i gcrích. Críoch


News Archive

Monday, 27 June 2022

New research by NUI Galway has found that cost of purpose-built student accommodation is a barrier to full participation in third level from prospective students.  The research compares rents and availability of university provided student accommodation in Ireland, Northern Ireland, Scotland, Wales, England and some European Universities.  The 68 page report shows that purpose-built student accommodation (PBSA) offered by Irish universities is relatively costly, compared with universities in Northern Ireland and some European universities.  The report is available here. The research noted that the cost and extent of PBSA is of major concern to Student Unions and prospective students, and that it acts as a barrier to full participation from potential students, including those with disabilities, as well as some international students. The development of high cost, private, tax relief driven, investor-led PBSA is driving higher rents and lowering space and accommodation standards. This research was conducted Áine Dillon, BCL Law Student, and Professor Padraic Kenna at the Centre for Housing Law, Rights and Policy, NUI Galway over the past year. It found that single occupancy rooms make up less than half the accommodation provided by Irish universities, with shared occupancy rooms most common in NUI Galway and University College Cork. Professor Kenna said: “It is a surprising finding that rents for university provided purpose-built student accommodation are so high in Ireland. These could rise even further due to current development costs. Without a capital subsidy to the university providers, it will be increasingly difficult to provide affordable new student accommodation. With that in mind, our report recommends the establishment of Student Housing Associations (Approved Housing Bodies) to provide affordable student accommodation.” The report advocates for low-cost, socially inclusive, disability friendly, digitally advanced, student housing. Access to affordable and good quality PBSA is a significant public interest issue, and one which will be highlighted as the new Technological Universities in Ireland begin to provide student accommodation. Ends

Wednesday, 22 June 2022

School of Health Sciences becomes ninth school in the University to achieve Athena Swan Bronze Award All three schools in NUI Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences now hold Bronze awards  NUI Galway has reached a new level in advancing gender equality, with the School of Health Sciences securing the ninth Athena Swan Bronze Award for the University. The award recognised the commitment to advancing gender equality in health sciences for both staff and students, and in creating cultural change within the University.  NUI Galway Vice-President for Equality, Diversity and Inclusion, Helen Maher, said: “All of us at NUI Galway are sharing in the congratulations for the School of Health Sciences. We are greatly encouraged by the progress our university has made on gender equality, particularly in the College of Medicine, Nursing and Health Sciences – where all three schools have secured bronze awards”.  “This latest award demonstrates that our efforts and our commitment on this unfinished journey are embedding equality, diversity and inclusion in our culture and our collective responsibilities.”  The Athena Swan Bronze Award represents the commitment to equality in the School of Health Sciences and highlights the work which has been undertaken to identify gender equality issues, such as the underrepresentation of men and understaffing in some areas and the ongoing impacts of the pandemic. Professor Martin O’Donnell, Dean of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences at NUI Galway, said: “We would like to congratulate the School of Heath Sciences in attaining the Bronze medal award, particularly the work of the self-assessment team. All three Schools in our College have now attained Bronze Awards, which demonstrates an important but initial step in our commitment to advancing equality, diversity and inclusion in our College and wider community.”   Professor Caroline McIntosh, Head of the School of Health Sciences at NUI Galway, said: “I am very proud to have the School of Health Sciences awarded the Bronze Athena Swan award. I look forward to supporting the implementation of our action plan to foster an environment where all staff feel that they have ample prospects to reach their potential.  “Our action plan lays the foundation for embedding equality, inclusion, and support within our School. A particular challenge for our School is the extreme gender imbalance- our professions are predominantly female with low male representation, which is clearly reflected in our own academic and student profile. Through the implementation of our action plan we aim to work towards greater gender representation in our professions while also addressing the more well-known gender equality issues associated with a predominantly female School.” Ends

Thursday, 16 June 2022

Minister for State for Public Health, Wellbeing and the National Drugs Strategy, Frank Feighan T.D. has today opened the international Health Promotion Conference at NUI Galway. National and International experts are presenting on topics under the theme of this year’s event - “Health Inequality: Action for Change”. The annual Health Promotion Conference at NUI Galway is in its 26th year and is co-hosted by the Health Service Executive, the Department of Health, the Association for Health Promotion Ireland and the Institute of Public Health.  Minister Feighan addressed the conference, saying: “The annual conference provides a great opportunity for more cutting-edge health promotion research, as well as expanding links between knowledge and implementation and broadening connections between researchers, policy makers and practitioners. Ultimately in society, everyone should have a fair and just opportunity to be as healthy as possible.” The aim of the conference is to address health inequalities associated with socio-economic factors in Ireland and internationally, and the impact these factors have on life expectancy rates, mortality, chronic conditions depending on education, employment, income level, living environment and ethnicity.  The conference will hear how these factors have been exposed and amplified by the pandemic. This will be specifically addressed by Sir Michael Marmot, keynote speaker from the Institute of Health Equity in University College London.  Professor Margaret Hodgins, Conference Co-Chair, Health Promotion Research Centre and Discipline of Health Promotion, NUI Galway, said: “This conference is bringing together the best of NUI Galway and national and international experts on health inequalities to look to highlight cutting-edge research and innovation initiatives as well as to expand links between research and action, and to broaden connections among a diverse community of researchers, policymakers and practitioners. It will provide the opportunity to discuss meaningful action for change and to learn from the experiences of international colleagues.”  The conference will focus on reframing lifestyle approaches to health improvement to ensure they are underpinned by an approach that recognises and addresses the wider determinants of health. This is consistent with the Sláintecare Healthy Communities Programme, launched by the HSE in 2021 to address health inequity, a place-based approach that aims to focus on local areas in which health and wellbeing risk factors are particularly concentrated.  International and national keynote addresses include  Sir Michael Marmot, Professor of Epidemiology at University College London since 1985, Director of the UCL Institute of Health Equity and advisor to the WHO Director-General on social determinants of health.  Professor Jane South, Professor of Healthy Communities at Leeds Beckett University, UK and the Office for Health Improvement & Disparities, will explore the importance of community-centred approaches as a way of reducing health inequity. Professor Jennie Popay, Distinguished Professor of Sociology and Public Health at Lancaster University. Dr Helen McAvoy. Director of Policy, Institute of Public Health, Ireland. Greg Straton. Assistant Principal Officer, Health and Wellbeing Unit, Department of Health, Ireland. For further information on the conference and full programme details, visit: www.nuigalway.ie/hpconference  Ends


Events Calendar

Facebook stream