Monday, 19 August 2019

Léiríonn Tairiscintí CAO OÉ Gaillimh go bhfuil Borradh faoin É‏ileamh ar Ábhair STEM

Tá beagnach a dhá oiread cúrsaí anois in OÉ Gaillimh a bhfuil os cionn 500 pointe CAO luaite leo i gcomparáid le 2018 Nochtadh réimsí spéise rang na Ardteistiméireachta, 2019 inniu le heisiúint tairiscintí an CAO, agus tá méadú tagtha i mbliana ar an éileamh ar ábhair STEM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus Matamaitic).  Ar chláir OÉ Gaillimh a bhfuil ardú mór tagtha ar líon na bpointí arís i mbliana, tá Innealtóireacht Shibhialta, Innealtóireacht Leictreonach agus Ríomhaireachta, Ceimic Bhithchógaisíochta agus Innealtóireacht Córas Fuinnimh, rud a léiríonn an tsuim mhór atá in ábhair STEM, idir réimsí thraidisiúnta agus úrnua. Bhí éileamh ard arís i mbliana ar Eolaíocht Bhithleighis (533 pointe) agus ar Innealtóireacht Bhithleighis (519 pointe). Bhí an méid seo le rá ag Bainisteoir Earcaíochta Mac Léinn agus For-rochtana OÉ Gaillimh, Sarah Geraghty: “Léiriú ar an tóir leanúnach atá ag mic léinn ar OÉ Gaillimh iad na harduithe suntasacha atá tagtha ar líon na bpointí CAO do chúrsaí san Ollscoil. Tá beagnach a dhá oiread cúrsaí anois in OÉ Gaillimh a bhfuil os cionn 500 pointe CAO luaite leo i gcomparáid le 2018. Léiríonn roghanna na bliana seo go bhfuil níos mó mac léinn tarraingthe i dtreo gairmeacha beatha in earnáil na teicneolaíochta agus na nuálaíochta, agus feictear go bhfuil an-tóir ar chúrsaí Teicneolaíochta-Leighis (MedTech) go mór mór.  “Tugann an t-éileamh ar chláir nua OÉ Gaillimh, Dlí agus Cearta an Duine agus Rialtas (Polaitíocht, Eacnamaíocht agus Dlí) le fios go roghnóidh mic léinn cúrsaí a thabharfaidh deis dóibh gairmeacha beatha a bheith acu a ligfidh dóibh tionchar dearfach agus cumhachtach a bheith acu ar an saol mórthimpeall orthu.”   Ar chuid de na pointí spéise eile bhí: Ardú suntasach ar na cláir Dlí uile in OÉ Gaillimh, an chéim nua do 2019 Dlí agus Cearta an Duine ar 510 pointe CAO san áireamh. Ar na cláir nua eile a tharraing spéis bhí Rialtas (Polaitíocht, Eacnamaíocht agus Dlí) ar 402 pointe CAO agus Oideachas (Eolaíocht Ríomhaireachta agus Staidéir Mhatamaitice) ar 401 pointe CAO. Tá an-tóir i gcónaí ar an gcéim ghnó suaitheanta, an BComm (Eispéireas Domhanda), ar 509 pointe CAO. Tháinig ardú ar na pointí do na cláir innealtóireachta ar fad in OÉ Gaillimh. Bhí trí cinn de na harduithe is mó i mbliana in Innealtóireacht Shibhialta (509 pointe CAO), Innealtóireacht Leictreonach agus Ríomhaireachta (509 pointe CAO)agus Innealtóireacht Córas Fuinnimh (532 pointe CAO). Léiríonn sé sin an spéis láidir i réimsí na hinnealtóireachta traidisiúnta mar aon leis na réimsí innealtóireachta sin atá ag teacht chun cinn. Beidh deis ag mic léinn a bhain na pointí CAO cuí amach chun cúrsa céime san innealtóireacht a dhéanamh in OÉ Gaillimh ach nach bhfuil an marc riachtanach acu sa mhatamaitic tabhairt faoi scrúdú cáilíochta Matamaitice ar an 20 Lúnasa.  Tá éileamh ard i gcónaí ar chéimeanna sna Dána in OÉ Gaillimh, agus tóir faoi leith ar chláir sa tSíceolaíocht, Ceol, Iriseoireacht, Béarla agus Staidéar na Meán, Scríbhneoireacht Chruthaitheach agus Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Taibhléiriú. Is léiriú ar láidreacht agus ar cháil OÉ Gaillimh sna hEolaíochtaí Bitheacha é an tóir a bhíonn ar an Eolaíocht Bhithleighis (533 pointe) agus an Innealtóireacht Bhithleighis (519 pointe). Ar na cláir san Eolaíocht ina bhfeictear arduithe móra i bpointí CAO tá Biteicneolaíocht (473 pointe CAO) agus Ceimic Bhithchógaisíochta (510 pointe CAO). Tháinig ardú 43 pointe ar líon na bpointí don Leigheas Cosliachta, ar céim ar leith í de chuid OÉ Gaillimh sna heolaíochtaí sláinte, agus éileamh mór ar an gclár i mbliana. Lean an tUasal Geraghty ag rá: “Tuigimid go mbíonn cinntí móra le déanamh ag mic léinn agus iad ag dul ar aghaidh go dtí an tríú leibhéal, agus tá beolíne ar leith do mhic léinn na chéad bhliana ar fáil anois chun cúnamh a thabhairt do mhic léinn le ceisteanna faoi shaol an choláiste in OÉ Gaillimh.” Beidh Beolíne OÉ Gaillimh do Mhic Léinn na Chéad Bhliana ar oscailt ón 12 Lúnasa go dtí an 30 Meán Fómhair 2019. Is féidir glaoch ar an mbeolíne ag +353 (0) 91 493999 agus tá sé ar oscailt Luan go hAoine ón 9am-5pm. -Críoch-


News Archive

Tuesday, 13 August 2019

The College of Engineering and Informatics at NUI Galway has announced details of this year’s Engineering Maths Qualifying Exam which gives students a second chance to pursue a career in engineering. The exam, which takes place on Tuesday, 20 August, is for students who achieve the CAO points for an undergraduate engineering degree course at NUI Galway but who have not met the obligatory maths requirement. For more than 20 years NUI Galway has provided this exam to help applicants who did not achieve the required grade H4 or better in higher level mathematics. Those who took lower level maths in the Leaving Certificate may also apply for the exam. Students who pass this examination will be deemed to have satisfied the maths requirement and, providing they have the necessary points, may receive an additional CAO offer at Round Two. Due to capacity constraints, not all candidates who have the necessary points and who achieve a pass in the examination may receive an offer. NUI Galway will also hold an intensive preparatory course for applicants intending to sit the exam. This free course will run from 14 to 19 August. The aim of the course is to bridge the gap between the Leaving Certificate lower level and that required to be successful in the exam. This will be achieved by tackling a variety of problems of increasing difficulty. Learning how to approach a problem and apply the knowledge available will be emphasised. Professor Peter McHugh, Head of the School of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: “Engineers are designers and problem solvers, who innovate and generate the technology of tomorrow. Because of this, engineering programmes are focused on developing analytical and problem solving skills, and therefore require significant use of mathematics and applied mathematics. Every year we see a number of promising students who perform poorly on the day of the Leaving Cert exam. The Engineering Mathematics Qualifying Examination provides students with a second chance to demonstrate that they have the necessary standard in maths. Over the years, we have had some exceptionally talented students graduate and pursue successful careers in engineering because they were given the second chance which this exam represents.” NUI Galway offers students an undenominated entry to engineering. This programme is specifically designed for students who are interested in becoming an engineer, but are uncertain as to which field they want to specialise in. This programme offers students the option of studying engineering in a general way for one year before going on to specialise in their chosen field in year two. For information on the exam, the preparatory maths course and to apply for the Engineering Maths Qualifying Exam please visit: http://www.nuigalway.ie/engineering-informatics/undergraduatestudents/engineeringmathsqualifyingexamination/ -Ends-

Monday, 12 August 2019

Loci Orthopaedics awarded €2.5 million grant, has US patent granted, and enters into new technology licence agreement Loci Orthopaedics, based in the Innovation Centre at NUI Galway, is lead partner in a consortium awarded in excess of €2.5 million to advance one of the company’s products to market, the “InDx Implant” under the European Commission’s ‘Fast Track to Innovation’ fund. The InDx Implant product has been designed for the treatment of arthritis of the thumb base joint. This condition affects over 30 million people across the EU, and results in significant hand pain, and restrictions in mobility and independence. In the next three years, the company will focus on launching the InDx Implant in hospitals throughout Europe and the USA. Loci Orthopaedics was founded as a spin-out from NUI Galway in 2017 by Dr Brendan Boland and Mr Gerry Clarke and is dedicated to improving the lives of patients suffering from arthritis through the development of novel, but evidence-based orthopaedic technologies. In 2018 the company closed an investment round of €2.75 million. The additional Fast Track to Innovation funding will bring the total funding raised for the InDx Implant product to almost €6 million, reflecting the major unmet clinical need that is being addressed. Speaking about this recent grant, CEO of Loci Orthopaedics, Dr Brendan Boland, said: “The orthopaedics market is one of the fastest growing segments in medical devices, and the area we are working in is the fastest growing sub-section in orthopaedics. Being the lead partner on such a prestigious European Commission sponsored grant is a great endorsement for the company of the unmet clinical need, the growing market, and the innovativeness of our own technology.” Mr Gerry Clarke, Chief Technology Officer at Loci Orthopaedics, said: “The InDx implant is the only thumb implant that is an evidence-based design. We have been working with three of the world’s leading hand surgeons from Stanford University, Brown University, and KU Leuven Belgium, to develop the first implant that can fully mimic the natural motions of the thumb base joint. This grant further supports the core technology of the product, as well as allowing us to accelerate the product to market to relieve the daily suffering of many millions of patients across the world.” The Fast Track to Innovation consortium includes EndoLab (Germany), NAMSA (UK) and Medvie (Ireland), and was one of only 15 consortiums from across the EU to receive such a prestigious funding award. Recently, the patent for the InDx Implant was granted by the US Patent and Trademark Office entitled “Implant for a Bone Joint” and is the first patent to issue from Loci Orthopaedics growing intellectual property portfolio. The company has further patents pending as well as several international patent applications across the field of Orthopaedic Medicine. In addition to this portfolio, the company has entered into an agreement with NUI Galway, for a world-wide exclusive licence to the NUI Galway–developed “OsteoAnchor” technology. The OsteoAnchor technology is an additively manufactured surface finish for use in orthopaedic implants, which enables an implant to gain immediate fixation, via sharp claws, and long-term fixation, as the native bone grows around pillars and struts. This technology has been proven to provide enhanced fixation and osteointegration (bone growth around the implant), compared to other surface finish methods such as, plasma-spray coating. This is particularly useful in patients who require orthopaedic implants but have poor quality bone, for example, due to osteoporosis.  It is estimated that the combined market potential for these two products (InDx Implant and OsteoAnchor) alone is over $1.5 billion per annum.  Dr Boland commented: “Having the US patent granted for the core InDx Implant technology, as well as rapidly expanding the company’s Intellectual Property (IP) portfolio, is a very exciting time. We are developing a pipeline and platform of technologies to meet unmet clinical needs in the fastest growing market in orthopaedic medicine.”  For more information about Loci Orthopaedics, visit: http://www.lociorthopaedics.com/ or follow the company on Twitter @lociortho -Ends-

Wednesday, 7 August 2019

CÚRAM and Galway Film Centre’s ‘Science on Screen’ films celebrate continued international screenings and award successes in the US and Australia A Tiny Spark, the most recent film produced through the ‘Science on Screen’ initiative created by CÚRAM, the Science Foundation Ireland Research Centre for Medical Devices at NUI Galway and Galway Film Centre, has been awarded Best Medical Short at Sci On! Film Festival in Nevada. The film focuses on the first study of its kind in the world, which is being led by NUI Galway Neuroscientist, Dr Karen Doyle and involves the analysis of removed blood clots to determine what information they may yield and could point to big improvements to people’s lives. The film, directed by Niamh Heery and produced by Caroline Kealy of Swansong Films with animations by Eric Dolan, meets three stroke survivors Rebecca, Trevor and Helen who talk about life after a stroke and their individual roads to recovery. This research is an international collaborative study between NUI Galway, hospital partners in Beaumont Hospital and throughout Europe and the Mayo Clinic, USA.  Awarding the prize, one of the festival judges at Sci On! Film Festival had this to say about the film: “Such a powerful and perfectly-made film. The subject matter is so vital and relevant. It’s hard to find the words to describe such a meaningful and compassionate treatment of a condition that has impacted so many of us directly or indirectly, personally or through a friend or family member. Thank you for helping raise awareness - and to show that there is hope.” While a second judge remarked: “Absolutely superb and engaging documentary, with an excellent and sensitive blending of interviews with animated scenes.”  A Tiny Spark, which had its international festival premiere in March 2019 at the Oregon Documentary Festival, also screened at the SCINEMA International Science Film Festival in Australia, the largest science film festival in the Southern Hemisphere. The film has also just been selected for DOCUTAH Film Festival in Utah in September 2019 and more screenings will be announced soon. The CÚRAM and Galway Film Centre ‘Science on Screen’ initiative offers funding to filmmakers to produce a documentary that engages with research currently underway at CÚRAM in NUI Galway. This funding strand for creative documentaries set in the world of science is now in its fourth year. Other ‘Science on Screen’ films are also still screening to audiences around the globe. The 2017 film Bittersweet, directed by Hugh Rodgers and produced by Anna Rodgers and Zlata Filipovic of Invisible Thread Films, scooped the Best Educational Media Award at the Raw Science Film Festival 2019 in Los Angeles. Bittersweet follows the personal stories of young people who are living with diabetes and their daily challenges to manage it. Over the course of the film, audiences discover ground-breaking research and development in pharmacology and biomedical science, capturing the important work of CÚRAM’s Professor David Brayden and his team at UCD’s School of Veterinary Medicine, where they are developing new ways of delivering insulin to the body.  Bittersweet premiered in 2017 and has since screened at film festivals globally, as well as broadcasting on RTÉ 1 TV and at special screenings for healthcare professionals, and for school children and academics throughout Ireland. It recently screened at Galway University Hospitals to the Paediatric team in conjunction with Diabetes Ireland. The film’s success to date emphasizes the key goal of ‘Science on Screen’ which is to bring science to new audiences in the form of great storytelling through the medium of film.  Bittersweet is available on the RTÉ Player: https://www.rte.ie/player/movie/bittersweet/83918888259  A Tiny Spark Trailer is available here: https://vimeo.com/291731458 and for more about ‘Science on Screen’ visit: http://curamdevices.ie/curam/public-engagement/science-on-screen/ -Ends-


Events Calendar

Facebook stream