University PhD write up bursary 2020 - Application System now closed

A limited number of write-up bursaries are being offered to address the problems being encountered by PhD students who are near to completing their theses yet who find themselves, for whatever reason, without funding.  

Applications from students will be considered if:

  • in the Colleges of Arts, Social Sciences and Celtic Studies or Business, Public Policy and Law, they have a full draft of their thesis completed.
  • in the Colleges of Engineering and Informatics, Medicine, Nursing and Health Sciences and Science, they have a full draft of the methodology and materials and all the results chapters

The closing date for completed applications is 17:00 Friday, 24 April 2020.

Please find the application form, along with the Terms and Conditions here

Outcome: Mid May 2020

Sparánachtaí na hOllscoile le tráchtas a chríochnú 2020

Beidh roinnt sparánachtaí le tráchtas PhD a chríochnú á gcur ar fáil le réiteach a fháil ar an deacracht a bhíonn ag mic léinn PhD a bhfuil a gcuid tráchtas beagnach críochnaithe acu ach nach bhfuil maoiniú acu, ar chúis éigin, lena chríochnú.

Déanfar iarratais ó mhic léinn a mheas má chomhlíonann siad na critéir seo a leanas:

  • i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh nó i gColáiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí, go bhfuil dréacht iomlán dá dtráchtas críochnaithe acu.
  • i gColáiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice, i gColáiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte agus i gColáiste na hEolaíochta, go bhfuil dréacht iomlán den mhodheolaíocht agus de na hábhair acu, agus de na caibidlí torthaí ar fad. 

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chomhlánaithe Dé hAoine, an 24 Aibreán 2020 ag 17:00.

Geobhaidh tú an foirm iarratais leis na coinníollacha uile anseo.

 Toradh: Lár mhí na Bealtaine 2020