University PhD Write-up Bursary 2022 - Applications now closed!

A limited number of write-up bursaries are being offered to address the problems being encountered by full-time PhD students who are near to completing their theses yet who find themselves, for whatever reason, without funding.  

Applications from students will be considered if:

  • in the Colleges of Arts, Social Sciences and Celtic Studies or Business, Public Policy and Law, they have a full draft of their thesis completed.
  • in the Colleges of Science and Engineering , Medicine, Nursing and Health Sciences, they have a full draft of the methodology and materials and all the results chapters

The closing date for completed applications is 17:00 Friday, 22 April 2022.

Please find the application form, along with the Terms and Conditions here
PLEASE NOTE:
Awardees must attend the online workshop ‘First draft to finished’ wokshop which we can now confirm will take place via Zoom on Monday, 13th June from 10 am - 1 pm. 

Outcome: Mid May 2022

Sparánachtaí na hOllscoile le tráchtas a chríochnú 2022 'Oscailte'

Beidh roinnt sparánachtaí le tráchtas PhD a chríochnú á gcur ar fáil do mhic léinn PhD lánaimseartha a bhfuil a gcuid tráchtas beagnach críochnaithe acu ach nach bhfuil maoiniú acu, ar chúis éigin, chun iad a chríochnú.

Déanfar iarratais ó mhic léinn a mheas má chomhlíonann siad na critéir seo a leanas:

  • i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh nó i gColáiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí, go bhfuil dréacht iomlán dá dtráchtas críochnaithe acu.
  • i gColáiste na na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta, agus i gColáiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte, go bhfuil dréacht iomlán den mhodheolaíocht agus de na hábhair acu, agus de na caibidlí torthaí ar fad. 

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chomhlánaithe Dé hAoine, an 22 Aibreán 2022 ag 17:00.

Geobhaidh tú an foirm iarratais leis na coinníollacha uile anseo.

 Toradh: Lár mhí na Bealtaine 2022

PLEASE NOTE: Awardees must attend the online workshop ‘First draft to finished’ wokshop which we can now confirm will take place via Zoom on Monday, 13th June from 10 am - 1 pm.