Course Overview

Tá sé mar chuspóir ag an gcúrsa seo forbairt agus buanú a dhéanamh ar scileanna teanga na mac léinn a bhfuil eolas áirithe ar an nGaeilge acu. 

 
 

Applications and Selections

Foirm Iarratais & An Triail Socrúcháin Teanga

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ag úsáid an fhoirm cuí thíos:

Dioplóma sa Ghaeilge B1 Bliain 1 2021-22 don phobal

Dioplóma sa Ghaeilge B1 Bliain 1 2021-22 d’alumni OÉG

Dioplóma sa Ghaeilge B1 Bliain 1 2021-22 do mhic léinn

Má thugann tú faoin gcúrsa seo déanfar thú a chlárú ar Chóras Clárúcháin na hOllscoile.

 An Triail Socrúcháin Teanga
 • Caithfidh tú an Triail Socrúcháin Teanga a dhéanamh tar éis duit an fhoirm seo líonadh.
 • Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici.
 • Beidh deis agat é a dhéanamh díreach tar éis duit an fhoirm iarratais a chur ar aghaidh.
 • Ní ghlacfar le d'iarratas go dtí go bhfuil an Triail Socrúcháin Teanga déanta agat.
 • Cuideoidh an Triail seo linn tú a chur sa rang cuí.
 
 

Who Teaches this Course

 

 
 

Requirements and Assessment

 • An Scrúdú Cainte: Déanfar tástáil ar chumas labhartha Gaeilge na n-iarrthóirí trí scrúdú cainte sa chéad agus sa dara bliain.
 • An Scrúdú Scríofa: Ní mór d’iarrthóirí na scrúdaitheoirí a shásamh go bhfuil ar a gcumas scríobh go cruinn sa Ghaeilge. Seasfaidh gach mac léinn scrúdú ag deireadh gach bliana.
 • Measúnuithe Leanúnacha: I rith gach bliana caithfidh iarrthóirí dhá mheasúnú a sheasamh.
 
 

Key Facts

Entry Requirements

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine ar spéis leo cur lena gcuid eolais ar an teanga.  Beidh an cúrsa seo oiriúnach (i) do dhaoine a bhfuil an Dioplóma A2 sa Ghaeilge bainte amach go sásúil acu nó (ii) do dhaoine a bhfuil buneolas acu ar an teanga cheana féin (de bharr a dtréimhse scolaíochta in Éirinn, mar shampla).  Ní mór do gach iarrthóir Triail Socrúcháin Teanga a sheasamh.

 
 

Additional Requirements

Duration

Cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain

Next start date

Meán Fómhair 2021

A Level Grades ()

Average intake

20

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date

 


 

 
NFQ level

7

Mode of study

ECTS weighting

30

Award

CAO

Course code

Course Outline

 • Éisteacht agus Labhairt 1 & 2 (Bliain 1 agus 2).
 • Scríobh agus Léamh 1 & 2 (Bliain 1 agus 2).
 
 

 

 
 

Further Education

 

 
 

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Cuideoidh an cúrsa seo leat cur le do chuid scileanna teanga agus éascóidh sé cumarsáid trí Ghaeilge agus tuiscint ar an teanga labhartha agus scríofa.

 
 

Who’s Suited to This Course

 

 
 

Learning Outcomes

 

 
 

 

Work Placement

 

 
 

Study Abroad

 

 
 

Related Student Organisations

 

 
 

Course Fees

Fees: EU

€990 in aghaidh na bliana.

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Táille alumni
€660

Táille do na mic léinn lánaimseartha
€200

Seol ríomhphost chuig andioplomasaghaeilge@oegaillimh.ie chun tuilleadh eolais a fháil faoi tháillí an chúrsa.

 
 

Find out More

Patricia Seoighe
Oifig an Dioplóma sa Ghaeilge
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh


Ríomhphost / Email: andioplomasaghaeilge@oegaillimh.ie

 
 

Downloads

 • NUI Galway Undergraduate Prospectus 2022

  NUI Galway Undergraduate Prospectus 2022 PDF (8.4 MB)

 • Quick Guide to Courses 2021

  Quick Guide to Courses 2021 PDF (2.4 MB)

 • A Level Quick Guide 2021

  A Level Quick Guide 2021 pdf (1.6 MB)

 • Postgraduate Prospectus 2021

  Postgraduate Prospectus 2021 PDF (11.3MB)

 • Adult Learning Prospectus

  Adult Learning Prospectus PDF (3.4 MB)

 • Junior Prospectus 2019

  Junior Prospectus 2019 PDF (20.8 MB)

 • QQI / FETAC Pathways Guide

  QQI / FETAC Pathways Guide PDF (45MB)