MA/Dioplóma Iarchéime (Ateangaireacht Chomhdhála) / (Conference Interpreting)

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Course overview

Click here for English version

Tá an clár bunaithe ar an gCéim Mháistreachta Eorpach in Ateangaireacht Chomhdhála, a forbraíodh i gcomhar le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh, an fostóir ateangaireachta is mó ar domhan.

Déantar mic léinn a ullmhú don saol gairmiúil leis na scileanna cuí agus cáilíocht proifisiúnta sa ghairm. Déanann ateangairí proifisiúnta oiliúint a chur ar mhic léinn sna scileanna praiticiúla (ateangaireacht leantach agus comhuaineach) le háiseanna teicneolaíochta den scoth.  Ag deireadh an chúrsa, beidh na mic léinn in ann léiriú líofa, éifeachtach sa sprioctheanga a thabhairt ar óráid. Faoi láthair tá an Ghaeilge, an Béarla, an Spáinnis, an Fhraincis agus an Ghearmáinis á dtairiscint ar an gclár i mbliana ach is féidir ranganna i dteangacha éagsúla eile a chur ar fáil ag brath ar riachtanais na mac léinn.

Chomh maith leis an obair ranga, eagróidh an Ollscoil seachtain staidéir chuig Coimisiún na hEorpa agus Parlaimint na hEorpa chun léargas a thabhairt do na mic léinn ar obair na n-ateangairí comhdhála sna hinstitiúidí sin.

Aidhm an Chúrsa

Mic léinn a oiliúint chun feidhmiú mar ateangairí comhdhála.

Cáilítear agus ullmhaítear mic léinn do scrúduithe iontrála na n-Institiúidí Idirnáisiúnta agus A.E. agus tá céimithe an chúrsa fostaithe ag na hinstitiúidí céanna.

Déanfar staidéar freisin ar chúrsaí reatha chun cur le stór focail agus tuiscint na mac léinn chun go mbeidh se ar an gcumas ateangaireacht a dhéanamh ar réimse leathan ábhair ag an leibhéal is airde. 

Key facts

Entry requirements

Beidh céim onóracha 2:2 ag leibhéal 8 chomh maith le sárchumas labhartha ina máthairtheanga ag iarrthóirí.


Beidh ar iarrthóirí tabhairt faoi thriail infheidhmeachta agus agallamh chun a n-oiriúnacht don chlár a mheas.

Duration: Bliain acadúil amháin i gcás an Dioplóma agus bliain iomlán féilire i gcás an MA.

Next start date: Meán Fómhair 2015

ECTS weighting: 90 (MA), 60 (Diop)

Average intake: 12

Closing date: Moltar iarratas a dhéanamh go luath ag súil le tairiscint luath. Tuilleadh eolais anseo.

Mode of study: Múinte

Course outline

Modúl

  • Teoiric agus Cleachtas na hAteangaireachta 
  • Ateangaireacht Leantach 1 & 2
  • Ateangaireacht Chomhuaineach 1 & 2
  • An tAontas Eorpach
  • Tionscadal/Tráchtas (MA amháin)
  • Modheolaíochtaí Taighde

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

Susan Folan, MA, EMCI
Eoin Ó Droighneáin, MA
Cassie Ní Chathasaigh, MA

Requirements and assessment

Is é aidhm an chláir seo mic léinn a oiliúint chun feidhmiú mar ateangairí comhdhála ina dhiaidh. Éilitear seirbhísí ateangaireachta ar an bhfóram idirnáisiúnta agus ag comhdhálacha, tionóil agus féilte in Éirinn. Cáilítear agus ullmhaítear mic léinn do scrúduithe iontrála na n-institiúidí idirnáisiúnta agus A.E. agus tá céimithe an chúrsa fostaithe ag na hinstitiúidí céanna.

Find out more

Susan Folan
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
An Cheathrú Rua
Co na Gaillimhe

T 353 91 495 810
F 353 91 869 102 
R ateangaireacht@oegaillimh.ie

www.acadamh.ie/

PAC code

GYA85

Fees for this course

EU (Total): €6,015 p.a. 2015/16
 - Tuition: €5,791 p.a. 2015/16
 - Student levy: €224 p.a. 2015/16
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2015/16

Tá mic léinn i dteideal cur isteach ar dheontas ó DG Interpretation ag http://ec.europa.eu/dgs/

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Iarmhic léinn

Breda Conf Int

Breda Ní Mhaoláin

Dioplóma Iarchéime Ateangaireacht Chomhdhála:

Is gairm bheatha uathúil í an Ateangaireacht Chomhdhála mar tá an deis agamsa anois a bheith ag plé leis an dá rud is mó a thaitníonn liom: teangacha agus cumarsáid! Bhain mé an-taitneamh as an Dioplóma Iarchéime san Ateangaireacht Chomhdhála mar go raibh sé praiticiúil agus gur fhoghlaim mé na scileanna cuí atá ábhartha d’obair an ateangaire comhdhála. Anuas ar an oiliúint ateangaireachta, dhírigh muid ar chúrsaí reatha agus nithe eile is gá a thuiscint más rud é gur mian leat bheith i d’ateangaire rathúil, ag an leibhéal is airde, sna hinstitiúidí idirnáisiúnta. Ar chríochnú an chúrsa dom, ní hé an saol céanna atá agam ar chor ar bith! Ní hamháin gur Ateangaire Comhdhála creidiúnaithe mé ag ateangaireacht ag an leibhéal is airde, in institiúidí an A.E., ach anois is Aistritheoir/Ateangaire Comhdhála mé ag obair san institiúid is tábhachtaí in Éirinn, an pharlaimint náisiúnta, ag ateangaireacht gach lá i nDáil Éireann agus Seanad Éireann.

Íoslódáil an bróisiúr anseo