QA269 Support for Students in Crisis Policy

QA600 Anti-Bullying Policy for Students‌ / QA600-Polasaí Frithbhulaíochta

QA601  Alcohol Policy / QA601-POLASAÍ ALCÓIL ATHBHREITHNITHE

QA602  Abridged Alcohol Policy / QA602 - ACHOIMRE AR PHOLASAÍ ALCÓIL

QA603 Policy on Supports for Students Experiencing Pregnancy Maternity & Paterni

      / QA603 Polasaí ar Thacaíochtaí do Mhic Léinn le Toircheas, Máithreachas agus Atha

QA604  Authorised Absences / QA604-POLASAÍ MAIDIR LE NEAMHLÁITHREACHTAÍ ÚDARAITHE

QA605  Drug Policy / QA605-Polasaí maidir le Mic Léinn a bhaineann Mí-úsáid as Drugaí

QA606, Student Sexual Harassment Policy QA-606 Polasaí Ciaptha agus Ciaptha Gnéis do Mhic Léinn

QA607  Mental Health Strategy / QA607-Straitéis Meabhairshláinte do Mhic Léinn

QA608  Missing Student Protocol / QA608-Prótacal maidir le Mac Léinn atá ar Iarraidh

QA609  Procedures for the Recognition of a new Sports Club / QA609-Nósanna Imeachta chun Club Spóirt Nua a Bhunú agus chun Aitheantas a fháil

QA610  Clubs Financial Management Procedures / QA610-Nósanna Imeachta do Bhainistíocht Airgeadais Chlubanna Spóirt

QA611 Student Complaints ProcedureQA611-Nós imeachta OÉ Gaillimh do Mhic Léinn maidir le Gearáin a dhéanamh

QA612  Postering Policy / QA612-Polasaí maidir le Póstaeir - Fógraíocht agus Creat Bainistíochta

QA613  Procedures on Payments to Clubs, Societies, Mentors and Students / QA613-Nósanna Imeachta do Bhainistíocht Airgeadais Chlubanna Spóirt

QA614  Student Death Protocol / QA614-Prótacal maidir le Bás Mic Léinn

QA616 NUI Galway Student Code of Conduct / QA616-Cód Iompair na Mac Léinn, OÉ Gaillimh

Form: Submission of an Allegation Related to Breach of Student Code of ConductLíomhain a chur isteach a bhaineann le sárú ar Chód Iompair na Mac Léinn, OÉ Gai

Form for Submission for Discipline Appeal

Code of Practice for Dealing with Plagiarism

QA617 Social Media PolicyQA617-Polasaí maidir leis na Meáin Shóisialta

 
For other policies and procedures (P&P) please visit the P&P Repository