MA (Nua-Ghaeilge)

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies

Course overview

Tá an mháistreacht roinnte ina trí chuid: (i) cúrsa riachtanach teanga; (ii) trí chúrsa ar litríocht agus léann na Gaeilge a roghnaíonn an mac léinn chun domhainstaidéar a dhéanamh orthu; agus (iii) tráchtas 15–20,000 focal. Tugtar léachtaí agus seimineáir ar theanga, litríocht agus léann na Gaeilge agus ar mhodhanna taighde ar feadh na bliana acadúla ó Mheán Fómhair go Bealtaine. Ansin caithfidh an mac léinn tráchtas a scríobh i gcaitheamh an tsamhraidh agus a leagan isteach i ndeireadh mhí Lúnasa.

Is fada léann na Gaeilge á shaothrú in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus buntáiste sonrach do mhic léinn iarchéime na Nua-Ghaeilge go bhfuil an ollscoil suite ar thairseach na Gaeltachta agus gur timpeallacht lán-Ghaeilge atá in ionad seachadta an chúrsa in Áras na Gaeilge.

Key facts

Entry requirements

Ní mór d’iarrthóirí céim dara honóracha 2.2 (ag leibhéal a 8 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí) a bheith acu, le 2.1 sa Ghaeilge. Glacfar le hiarratais ó iarrthóirí a bhfuil céim 2.1 nó a comhionann acu in ábhar eile, ach caithfidh siad Stiúrthóir Acadúil an chúrsa a shásamh go bhfuil cumas dóthanach acu sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa, trí scrúdú agus/nó agallamh a dhéanamh. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil cúig bliana de thaithí chuí ghairmiúil acu, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL).

Duration: Bliain amháin, lánaimseartha
Dhá bhliain, páirtaimseartha

Next start date: Meán Fómhair 2016

ECTS weighting: 90

Average intake: 15

Closing date: Eiseofar tairiscintí ar bhonn leanúnach.Tuilleadh eolais anseo.

Mode of study: Múinte

Course outline

Tá an mháistreacht roinnte ina trí chuid: (i) cúrsa riachtanach teanga; (ii) trí chúrsa ar litríocht agus léann na Gaeilge a roghnaíonn an mac léinn chun domhainstaidéar a dhéanamh orthu; agus (iii) tráchtas 15–20,000 focal. Tugtar léachtaí agus seimineáir ar theanga, litríocht agus léann na Gaeilge agus ar mhodhanna taighde ar feadh na bliana acadúla ó Mheán Fómhair go Bealtaine. Ansin caithfidh an mac léinn tráchtas a scríobh i gcaitheamh an tsamhraidh agus a leagan isteach i ndeireadh mhí Lúnasa. Déan teagmháil leis an Roinn chun an t-amchlár lánaimseartha nó páirtaimseartha a phlé.
 

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

  • An Dr. John Walsh MA, PhD 
  • An Dr. Lillis Ó Laoire HDip, MA, PhD
  • An Dr. Rióna Ní Fhrighil MPhil, PhD
  • An Dr. Jeannine Woods MA, PhD
  • An Dr. Lesa Ní Mhunghaile ADCF, PhD
  • An Dr. Liam Ó hAisbéil MA, PhD
  • An Dr. Ailbhe Ní Ghearhuigh, MA, PhD

Requirements and assessment

Scrúdú teanga i Mí Bealtaine; aistí/tionscadail/cur i láthair ar na modúil litríochta agus léinn; agus tráchtas 15–20,000 focal faoi stiúir ag ball foirne.

Find out more

An Dr. John Walsh
F: +353 91 492 563
R: john.walsh@oegaillimh.ie 
www.nuigalway.ie/gaeilge

PAC code

GYA56 (lánaimseartha)
GYA57 (páirtaimseartha)

Fees for this course

EU (Total): €6,015 p.a. 2015/16
 - Tuition: €5,791 p.a. 2015/16
 - Student levy: €224 p.a. 2015/16
Non-EU (Total): €13,250 p.a. 2015/16

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant – please note an F4 grant is where SUSI will pay €2,000 towards your full-time tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay full-time TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224. 

Postgraduate fee breakdown = tuition (EU or NON EU) + student levy as outlined above.

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Iarmhic léinn

Belinda Nic Eil
Belinda Nic Éil

Iarchéimí MA

"Thug mé faoin M.A. sa Nua-Ghaeilge agus mé ag obair go lánaimseartha i réimse an teagaisc agus an taighde ag an tríú leibhéal. Ní hamháin gur chuir an taithí fhiúntach a fuair mé i rith na bliana sin go mór le mo chuid scileanna taighde mar aon leis an gcur chuige teagaisc a bhí agam féin mar theagascóir ach chothaigh an t-eispéireas foghlama muinín, díograis agus dúthracht ionam féin, tréithe a chabhraigh go mór liom agus mé ag obair in earnáil an oideachais."