Taighdeoirí Iarchéime na Roinne

Fáiltíonn Roinn na Gaeilge roimh iarratais ó dhaoine cáilithe ar mian leo tabhairt faoi iarchéimeanna taighde, ag leibhéal an MLitt agus an PhD.

Tá na mic léinn seo a leanas i mbun taighde iarchéime go lán-aimseartha/go páirt-aimseartha i Roinn na Gaeilge faoi láthair, nó tá siad faoi stiúir ag baill d'fhoireann na Roinne:

  • Doireann Ní Ghlacáin: Filíocht Bhéil Ghaeltacht Mhúscraí: Tréithe agus cur i láthair 1890-1926. Taighde dochtúireachta á stiúradh ag an Ollamh Lillis Ó Laoire.
  • Laoighseach Ní Choistealbha: Géarchéimí, Teicneolaíocht, agus an Iardhaonna: Ré an Antraipaicéine i bhFilíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Ollamh Rióna Ní Fhrighil. Tá Scoláireacht Taighde Uí Argadáin ag Laoighseach.
  • Lee Vahey: An Greann i Scríbhinní Ficsin Mháirtín Uí Chadhain agus Alan Titley. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Ollamh Lillis Ó Laoire a bhí maoinithe ag Scéim Scoláireachtaí Taighde Dochtúireachta na Gailimhe agus An Chomhairle Um Thaighde in Éirinn.
  • Máirín NicFhionghuin: An Béal Beo: Staidéar comparáideach idir Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann ó thaobh nathanna cainte de. Taighde M.Litt sa Léann Ceilteach, faoi stiúir ag an Ollamh Lillis Ó Laoire agus an Dr Katie Ní Loingsigh.
  • Nikita Koptev: Text Creation and Text Reproduction in Irish Folk Culture. Taighde dochtúireachta á stiúradh ag an Ollamh Lillis Ó Laoire. Tá Scoláireacht Taighde Uí Argadáin ag Nikita.
  • Sam Ó Fearraigh: Treonna Úra i nDrámatúrgacht na Gaeilge. Taighde dochtúireachta á stiúradh ag an Dr Jeannine Woods agus maoinithe ag an gComhairle Um Thaighde in Éirinn agus ag Scoláireacht Taighde Uí Argadáin.
  • Séamus Ó Coileáin: Aistriú Téacsleabhair. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Ollamh Rióna Ní Fhrighil.

Mic léinn a chríochnaigh MLitt nó PhD linn le tamall anuas: